Künye

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Kimlik Bilgisi

                                                                                                     Şirket Bilgileri
Unvanı                    : Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş.
Logo/Çağrı İşareti : Radyo (HABERTÜRK RADYO)
Yayın ortamı          : Uydu ortamı, Karasal ortam
Lisans tipi              : U-RD, R2
Yazışma adresi      : Abdülhakhamit Cad. No:25 34337 Talimhane – Beyoğlu – İstanbul
Telefon ve Faks     : Tel : 0 212 313 60 00 Faks : 0 212 313 73 36 (Santral)
İnternet adresi       : www.haberturkradyo.com.tr

Kayıtlı e-posta adresi (KEP) : cinermedya@hs03.kep.tr

                                                                                                      Sorumlu Müdür
Adı-soyadı                     : Kenan Çelik (HABERTÜRK RADYO)
e-posta adresi               : kenancelik@haberturk.com

                                                                                                      İzleyici Temsilcisi
Adı-soyadı       :  Duygu SAĞIROĞLU TUTUGAN
e-posta adresi :  izleyicitemsilcisi@haberturk.tv

Teknik Müdür  :  Tolgahan Gülbe
e-posta adresi :  tolga@cyh.com.tr